Witloof

 

Wetenschappelijke naam

 Cichorium intybus var. foliosum

Familie

 Compositaea of Asteraceae

Indeling

 Wortelgewassen

Herkomst

 De wilde plant komt voor in Europa, Noord-Afrika en
 West-Azië.

Algemeen

 Vroeger werden bladeren en wortels als veevoeder
 gebruikt, in de zestiende eeuw ontdekte men dat men
 de wortel ook als koffiesurrogaat kon gebruiken
 (cichorei). Heel wat bedrijven in België en Nederland
 legden zich toe op het drogen en branden van
 cichorei ten behoeve van surrogaatkoffie.
 Nog later rond 1830 ontdekte men bij toeval dat
 ingekuilde wortels eetbare kroppen vormden.
 Vroeger was witloof een echte wintergroente. Nu
 is witloof bijna jaarrond verkrijgbaar omwille van de
 hydroteelt.

 Witloof is een tweejarig gewas dat tot dezelfde
 plantenfamilie behoort als andijvie, sla en de
 paardebloem. Het is een langedagplant de groei
 neemt dus af vanaf oktober.
 

Teelt

 De teelt van witloof gebeurt in twee fases.
 In de eerste fase worden de lange wortels gevormd.
 Hierna wordt het loof afgesneden en dan worden de
 wortels ingetafeld in kuilen of bakken.
 Hierbij worden de wortels dicht bij elkaar geplant en
 worden bedekt met een laag aarde.
 Hierdoor beginnen de wortels opnieuw te groeien en
 vormen ze de witloofkroppen.
 
Zaaien: In de maand mei wordt er gezaaid op rijen
 die zo'n 30 cm uit elkaar liggen. De zaden moeten
 ongeveer 0.5-1 cm diep komen te liggen.
 Kwekers zaaien op 'ruggen'. Dit zijn verhoogde
 bedden.
 Regelmatig wieden in de beginfase is noodzakelijk. 
 Vier tot zes weken na het zaaien moet je uitdunnen.
 De plantjes hebben dan zo'n 4-5 blaadjes. Dun de
 plantjes uit op ongeveer 12 cm uit elkaar.
 De uitgedunde plantjes kan je eventueel op een
 andere plaats planten maar de wortels van deze
 plantjes zullen niet mooi recht en vertakt zijn.

 Witloof is geen veeleisende groente en groeit op
 vrijwel elke grond. Zandleemgrond geeft goede
 resultaten.
 Zorg ervoor dat de grond goed los en luchtig is tot op
 zo'n 30cm diepte. Zo vormen zich mooie rechte
 wortels.
 Het perceel moet dus goed voorbereid worden.
 Vocht moet steeds goed afgevoerd kunnen worden.
 Op een stikstofrijke grond zullen de planten veel blad
 ontwikkelen maar te kleine wortels.
 Hou er in uw vruchtwisselingsschema rekening mee
 om witloofwortels slechts na 4-5 jaar opnieuw op het
 zelfde perceel te zaaien.
 Vermijd ook zoveel mogelijk te zaaien op percelen
 waar daarvoor spinazie, sla, wortel, pompoen en
 kolen hebben gestaan.

Oogsten: de wortelen worden in september tot
 december geoogst en worden dan een tweetal weken
 met rust gelaten op een koele plek.
 Daarna wordt het loof zo'n 2-3cm boven de wortels
 afgesneden. Om het intafelen te vereenvoudigen
 worden de wortels ingekort tot op ongeveer 20cm 
 lengte. (Sommige bronnen hebben liever dat de
 wortels niet worden ingekort). Sorteer de
 wortels naar grootte. Kleine wortels geven ook
 kleinere kroppen.
 Intafelen kan in bakken of in speciaal
 daarvoor bestemde kuilen.
 
Inkuilen: De wortels worden naast elkaar gelegd op
 rijen.
 Tussen elke rij wordt een laag aarde aangebracht.
 Gebruik hiervoor fijne potgrond, gebruik niet de grond
 die bij het uitgraven van de kuil is vrijgekomen of
 tuingrond waarop andere groenten werden geteeld.
 Dit vooral omwille van het gevaar op
 schimmelziektekiemen.  Vermeng eventueel wat
 zeewierkalk onder de grond en meng ook op de bodem
 van de kuil wat zeewierkalk door de grond. Dit
 vooral om ook opnieuw grondschimmels te voorkomen.
 Met de tuinslang of gieter kan je zorgen dat de aarde
 tussen de wortels spoelt en goed verdeeld wordt.
 Na zowat een week mogen ook de koppen van de
 witloofwortelen met een laag grond van zo'n 20cm  worden afgedekt.
 Daarboven kan nog een laag stro worden gelegd of
 droge turfmolm. Niet afdekken met plastic.
 Na 4 weken kan je de kroppen oogsten.
 Naast de kuil kan je eventueel een gleuf maken om
 het watergeven te vereenvoudigen. (Dit heeft enkel
 zin bij kuilen die niet breder zijn dan 50cm).
 Inkuilen buiten in volle grond kan vanaf midden
 oktober; onder glas wacht je beter tot november.

 Witloof telen zonder dekgrond kan door de wortels
 in emmers of bakken te plaatsen.
 
 Deze traditionele teeltmethode wordt meer en meer
 vervangen door de hydroteelt, waarmee jaarrond
 kan geteeld en geoogst worden. Hiervoor worden de
 wortels na de oogst in koelcellen bewaard tot
 wanneer men ze wenst te gebruiken om te forceren.

 Meer info kan je vinden op 
www.witloof.info 
www.grondwitloof.be
overzicht van interessante sites rond witloof.
Praktijkgids witloof - teelt en forcerie.

 Winiefred over witloof.
 

Ziektes

 Witloof is weinig gevoelig voor ziektes.
 Je moet wel zorgen dat je enkel gezonde wortels
 intafelt.
 Slijmrot of sclerotinia is de meest gevreesde ziekte.
 Deze schimmel is moeilijk te bestrijden, daarom is
 het belangrijk om vruchtwisseling toe te passen
 en ook witloofwortels nooit op dezelfde
 plaats of in dezelfde grond in te tafelen.

 ZIEKTEN EN PLAGEN BIJ WITLOOF - OVERZICHT

Rassen

 Mechels middelvroeg 
 Brussels witloof Zoom hybride F1 
 Brussels witloof Flash hybride F1

Bewaren

 Bewaar de kroppen op een koele, donkere plaats.
 Het kan tot 3 weken in de koelkast worden bewaard.

Recepten

 Recepten met witloof

Goed om weten

 •Cichorei kan geteeld worden als veevoeder.
 •De gebrande cichoreiwortel is vaak een ingrediënt
  van granenkoffies
 •De cichoreiwortel bevat inuline. Dit wordt gebruikt
  als vervangmiddel van sucrose voor diabetici.
 Het bevordert ook de darmflora.
 •Uit de wortel kan men ook een cichoreistroop halen
 die als zoetmiddel voor diabetici te gebruiken is .
•België heeft wereldwijd een patent genomen op het
 woord 'witloof', vandaar waarschijnlijk dat
 Nederlanders van witlof spreken.

Aansluitend artikel: seizoen grondwitloof van start

LinksGerelateerde artikels